Leestijd 1-3 minuten

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Een onafhankelijk cliëntondersteuner denkt met je mee over het organiseren van zorg en ondersteuning voor je naaste. Welke zorg en ondersteuning past er bij je? Welke keuzes kun je maken? Een onafhankelijk cliëntondersteuner komt op voor je belangen als mantelzorger. 

Iedere mantelzorger en zorgvrager heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze ondersteuning is gratis.

Waar bestaat de ondersteuning uit?

  • informatie, advies en kortdurende ondersteuning 
  • voorbereiden en voeren van een keukentafelgesprek 
  • hulp bij aanvraag van Wlz-zorg 
  • hulp bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over zorg 

Hoe regel je een cliëntondersteuner? 

Dit hangt af van de zorg die nodig is.  

Heeft je naaste hulp nodig bij het organiseren van zorg en ondersteuning vanuit de zorgverzekering, Wmo of jeugdhulp? Dan kun je via deze lijst zoeken naar cliëntondersteuning per gemeente. Zij denken mee over onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

Heeft je naaste hulp nodig vanuit de Wlz, en daarvoor een indicatie? Kijk dan in dit overzicht van zorgkantorenDeze cliëntondersteuners geven informatie, advies en ondersteuning bij het regelen van Wlz-zorg. 

Metgezel: voor speciale ondersteuning 

Mantelzorgers van mensen met beperkingen, ingewikkelde problemen en een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning, kunnen terecht bij een Metgezel. Voorwaarde is
dat tenminste één gezinslid (zicht heeft op) een Wlz-indicatie of ernstige meervoudige beperkingen heeft. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een Metgezel?

  • als de reguliere cliëntondersteuning niet voldoende is
  • als er bovengemiddelde behoefte is aan ondersteuning 
  • als er door de beperking of aandoening problemen zijn op meerdere gebieden in het dagelijks leven, zoals studie, relatie, financiën of werk 
  • de cliënt of het gezin overbelast is of dreigt te raken  

Zie voor meer informatie jouwmetgezel.