Leestijd 1-3 minuten

Domotica

Met domotica bedoelen we het automatiseren van allerlei dingen in en om het huis. Hierdoor kunnen mensen langer veilig thuis wonen. Domotica kan je als mantelzorger helpen in je zorgtaken en het kan een gevoel van ongerustheid verminderen. Doordat je op afstand iemand kunt volgen krijg je ook inzicht in hoeverre iemand nog zelfstandig thuis kan wonen. Vragen als ‘heb je je medicatie al genomen’, ‘ben je al buiten geweest’, hoef je niet meer te stellen. Dat maakt het contact ook leuker als je bij elkaar bent.

Een aantal voorbeelden

Domotica is een verzamel begrip. Om je een idee te geven van wat er allemaal mogelijk is, zetten we een aantal voorbeelden op een rij.

 • Koppeling bewegingsmelders en licht, de lampen gaan van zelf aan als je langs een sensor loopt of beweegt.
 • Deurcommunicatie of elektronisch slot, op een veilige manier naar binnen en naar buiten.
 • Geautomatiseerde temperatuurregeling; instellen van de temperatuur per ruimte of bepaalde tijden.
 • Spraak herinneringen of assistent bijvoorbeeld voor medicatie-inname of herinnering om deur te sluiten. Maar ook om eenvoudige opdrachten uit te voeren, zoals het bedienen van licht, jaloezieën, verwarming, muziek  (Alexa van Amazon).
 • Slimme medicijndispenser, juiste medicijnen op het goede tijdstip en stuurt een bericht naar bijvoorbeeld wijkverpleegkundige als de medicijnen niet ingenomen zijn.
 • GPS om te kunnen volgen hoe iemands zich buitenshuis beweegt.
 • Personenalarmering, een polsband of halskoord met alarmknop die gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale in noodsituaties.
 • Leefstijlmonitoring, Sensoren in een woning waarschuwen de mantelzorger als van het dagelijks leefpatroon wordt afgeweken.
 • Geavanceerde bewaking, een  computerprogramma berekent of er sprake is van een mogelijke noodsituatie.

Er zijn verschillende leveranciers, bijvoorbeeld Sensara en Focus Cura.

 Minidocu: Met het oog op moeder

Financiering

Er zijn verschillende vergoedingen mogelijk, via :

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Om mensen met fysieke beperkingen weer zelfstandig te laten functioneren. Je vraagt dit aan bij het Wmo loket of sociaal team.
 • Zorgverzekeraar (Zvw)
  Sommige domotica worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, bijvoorbeeld personenalarmering of computersystemen voor huisbesturing. Een medische indicatie van arts of specialist is vereist. Daarnaast vergoeden sommige aanvullende zorgverzekeringen leefstijlmonitoring. Informeer hierover bij je zorgverzekeraar.
 • Wet langdurige zorg 
  Cliënten die zorg aan huis ontvangen op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Domotica kunnen dan ook vanuit deze wet vergoed worden in overleg met de zorgorganisatie. De Wlz wordt uitgevoerd door het zorgkantoor. Informeer hier over mogelijke vergoedingen.