Leestijd 1-3 minuten

Zorgrobots

Robots in de zorg zijn veelbelovend. Ze kunnen zorgvrager, zorgverleners en mantelzorgers helpen in de zorg en zorgtaken van mantelzorgers uit handen nemen. Veel robots zijn nog in de ‘testfase’ en worden kleinschalig uitgeprobeerd.
Minidocu: Een robot die een beetje helpt

Soorten robots

 • Huishoudrobots die taken kunnen overnemen zoals stofzuigen, grasmaaien, deuren openen en dingen van de grond oprapen. Bijvoorbeeld robot Rose,  robot Tiago of robot HSR.
 • Knuffelrobots leiden de zorgvrager af, zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Bijvoorbeeld robot Paro (robotzeehondje) of robot Somnox (om beter in slaap te vallen)
 • Herinneringsrobots zijn sprekende robots die de zorgvrager helpen herinneren aan zaken als komende afspraken, verjaardagen en medicatie. Deze robots kunnen vaak ook contact leggen met naasten en hebben een signaalfunctie als iemand is gevallen en of om iemand te waarschuwen (bijvoorbeeld robot Tessa).
 • Robots met specifieke functies, zoals sta-ophulp of bewegingsstimulans. Bijvoorbeeld robot Lea, robot Zora.

Financiering

Als de robot is aan te merken als hulpmiddel, is het mogelijk om voor de zorgrobot zorgkosten af te trekken van de belasting. De belastingdienst verstaat onder zorgrobots robots die:

 • iemand met beperkingen in arm- en handfunctie helpen bij het eten en drinken
 • spelletjes doen of lichamelijke activiteiten voorstellen
 • in de gaten houden of het gas uit is en de ramen dicht zijn
 • iemand eraan herinneren te eten

Voor robots die niet speciaal zijn aangepast voor personen die ziek of invalide zijn, mag je geen kosten aftrekken in de belastingaangifte. Bijvoorbeeld huishoudrobots, Robotdieren Speelgoedrobots of Drones.

Lees hier meer over bij de Belastingdienst.

Tips

 • Er is veel op de markt en de ontwikkelingen gaan snel. Op www.robots.nu vind je actuele informatie.
 • Er zijn robots die ondersteunen bij specifieke ziektebeelden zoals dementie, autisme of mobiliteitsproblemen door bijvoorbeeld Parkinson. Informeer eens bij de patiëntenvereniging naar ervaringen van anderen.
 • Krijgt je naaste professionele zorg? Informeer dan ook eens bij de zorgverlener.