Leestijd 1-3 minuten

Wet langdurige zorg en mantelzorg

Soms heeft iemand blijvend veel zorg nodig. Denk aan volwassenen of kinderen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Dit wordt geregeld via de Wet langdurige zorg, meestal afgekort tot Wlz.

Hoe werkt de Wlz?

Als je naaste intensieve zorg nodig heeft, dan is daarvoor een Wlz-indicatie nodig. Ofwel toestemming om vanuit de Wlz betaalde zorg te mogen gebruiken.

Mensen die een Wlz-indicatie krijgen, hebben 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig. Dat betekent dat er altijd iemand in de buurt moet zijn die je naaste op de momenten dat dat nodig is helpt, begeleidt en/of in de gaten houdt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg via de Wlz.

Lees meer over de Wlz en hoe je een aanvraag indient.

Het zorgkantoor helpt vervolgens bij het regelen van Wlz-zorg.

Luister naar de podcast: Zorgen voor je vrouw op leeftijd

Zorg thuis of in een zorginstelling

Je naaste kan kiezen voor zorg thuis of in een instelling. Voorlopig thuis blijven wonen en wellicht op een later moment verhuizen naar een zorginstelling kan ook.

Zorg thuis is alleen mogelijk als dit verantwoord en veilig is, en de kosten niet hoger zijn dan die van een opname in een zorginstelling.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wlz betaal je een eigen bijdrage, die gebaseerd is op inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage, die meestal een stuk hoger ligt dan die voor zorg via de Wmo. Op de website van het CAK kun je een proefberekening maken van de te verwachtte eigen bijdrage.

Hulp bij de aanvraag

Je kunt de aanvraag voor een Wlz-indicatie zelf indienen bij het CIZ, of je kunt hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van de huisarts, de casemanager dementie, de wijkverpleegkundige of van een cliëntondersteuner of mantelzorgmakelaar.

De casemanager, mantelzorgmakelaar en cliëntondersteuner kunnen je ook helpen met het regelen van de zorg zelf.

Meer informatie nodig?