Leestijd 1-3 minuten

Thuis voor je volwassen naaste zorgen via de Wlz

Je volwassen naaste heeft intensieve zorg nodig en wil graag thuis blijven wonen. Zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening wordt vaak geregeld vanuit de Wet langdurige zorg, afgekort de Wlz. Hoe organiseer je deze zorg thuis?

Wanneer kan iemand zorg vanuit de Wlz krijgen?  

Mensen die in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz, hebben 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig. Dat betekent dat er altijd iemand in de buurt moet zijn die je naaste op de momenten dat dat nodig is helpt, begeleidt en/of in de gaten houdt.

Om thuis intensieve zorg voor je naaste te organiseren, heeft je naaste een Wlz-indicatie nodig. Oftewel toestemming om van deze zorg gebruik te kunnen maken. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt dit. Lees meer over de Wlz en hoe je een aanvraag indient.

Soms heeft je naaste heel veel zorg nodig maar komt hij toch niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz. Bijvoorbeeld als iemand zelf hulp kan inroepen. In dat geval kan je naaste wellicht zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Waar moet je rekening houden bij zorg thuis?

Zorg vanuit de Wlz kan zowel thuis als in een instelling worden gegeven. Ook een combinatie is mogelijk: deeltijdzorg.

Als je naaste thuis wil blijven wonen, dan is het niet mogelijk om 24 uur per dag betaalde, professionele zorg in te schakelen. Er is dan ook veel hulp van mantelzorgers nodig. Als je wilt weten of dit haalbaar is, breng dan in kaart welke familieleden, vrienden, buren ondersteuning kunnen bieden. Een mantelzorgconsulent of een cliëntondersteuner kan je hierbij helpen.

Gaat de zorg thuis niet meer? Lees dan over verhuizen naar het verpleeghuis.

Hoe wordt langdurige zorg thuis geregeld?

Het zorgkantoor voert de Wlz uit. Met het zorgkantoor bespreek je hoe je naaste de zorg thuis zal ontvangen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Volledig pakket thuis (vpt): alle zorg wordt door één zorgaanbieder geleverd.
 • Modulair pakket thuis (mpt): de zorg wordt gegeven door meerdere zorgaanbieders.
 • Persoonsgebonden budget (pgb): vanuit het budget organiseer je zelf de zorg en kies je zelf zorgverleners.
 • Een combinatie van een modulair pakket thuis (mpt) en een persoonsgebonden budget (pgb)

Krijgt je naaste een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunnen familieleden ook vanuit dit pgb betaald worden. Lees meer over mantelzorg en het pgb.

Welke zorg kun je inzetten?

De volgende zorg is mogelijk:

 • Verpleging & persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling (kan niet via pgb)
 • Vervoer naar een behandeling en/of de begeleiding
 • Verstrekken van eten en drinken (alleen bij vpt, deze zorg wordt niet vergoed via mpt of pgb).
 • Huishoudelijke hulp
 • Logeeropvang

Overgang van Wmo naar Wlz, hoe werkt dat?

Ontvangt je naaste zorg vanuit de Wmo en/of Zvw, maar voldoet dat niet meer? Bijvoorbeeld omdat je naaste met dementie ’s nachts gaat dwalen? Dan kun je een Wlz-indicatie aanvragen voor zorg thuis. Houd dan rekening met het volgende:

 • Soms krijgt je naaste andere zorgverleners, omdat de huidige zorgaanbieder geen contract heeft met het zorgkantoor. Heeft je naaste een pgb? Dan kan je naaste meestal wel dezelfde zorgverleners houden.
 • Een Wlz-indicatie is in principe voor onbetaalde tijd, dat betekent dat er geen herindicaties meer nodig zijn.
 • Bij de overgang naar Wlz-zorg gaat je naaste waarschijnlijk meer eigen bijdrage betalen. Doe een proefberekening op de website van het CAK.
 • Als je naaste eenmaal een Wlz-indicatie heeft gekregen, kan je niet meer kiezen om toch zorg vanuit de Wmo of Zvw te ontvangen. Laat je dus goed informeren voordat je een aanvraag doet voor de Wlz.

Goed om te weten

We adviseren je om hulp in te schakelen bij het aanvragen van de Wlz-indicatie en het regelen van de zorg thuis. Lees je wie je daarbij kan helpen.

Algemene geneeskundige zorg, zoals huisarts, ziekenhuis, fysiotherapie of ergotherapie, wordt als je naaste thuis woont niet geregeld vanuit de Wlz. Deze zorgt blijft vergoed worden vanuit de zorgverzekering.

Hulpmiddelen, zoals  een rolstoel of traplift, worden niet vergoed vanuit de Wlz. Hiervoor kan je naaste  een beroep doen op de Wmo bij de gemeente.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over langdurige zorg thuis.