Leestijd 1-3 minuten

Blijverslening

De blijverslening is een persoonlijke lening of hypotheek tegen gunstige voorwaarden. Deze lening is speciaal voor ouderen om aanpassingen in huis te financieren, zodat je langer in je eigen huis kunt blijven wonen.

Hierbij kun je denken aan:

 • weghalen van drempels
 • geschikt maken van de badkamer voor verzorging
 • realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • plaatsen van beugels in toilet en douche
 • het plaatsen van een traplift

Het geld wordt in een bouwdepot gestort waaruit de aannemer wordt betaald.

De blijverslening is beschikbaar voor huurders en voor woningbezitters.

Hoe kom je eraan?

Je vraagt de blijverslening aan bij je gemeente of provincie. Daarbij wordt gekeken naar de werkzaamheden die je wilt laten uitvoeren, je financiële situatie en naar de waarde van de woning. De gemeente of provincie bepaalt of de geplande werkzaamheden goedgekeurd worden om met een blijverslening te financieren.

De blijverslening wordt door de gemeente, provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt. Sommige gemeenten bieden een persoonlijke lening aan, andere een hypothecaire lening. De gemeente bepaalt of je voor een lening in aanmerking komt:

 • Dit doet de gemeente op basis van landelijke voorwaarden, maar de gemeente mag ook aanvullende voorwaarden stellen.
 • De maximale hoogte verschilt per gemeente en provincie en sommige gemeenten kiezen ervoor om bijvoorbeeld alleen voor bepaalde wijken een blijverslening te verstrekken.

Informeer dus vooraf goed bij je gemeente of woningbouwcorporatie.

Niet alle gemeenten verstrekken een blijverslening. Of jouw gemeente dit aanbiedt, kun je controleren op svn.nl.

Bedenk wel dat je voor bepaalde aanpassingen, zoals het plaatsen van een traplift bijvoorbeeld, ook een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bij het Wmo-loket van je gemeente kun je daar meer informatie over aanvragen.

De voordelen

 • De hypotheekrente van de blijverslening ligt 1% lager dan de marktrente.
 • De rente voor een blijverslening in de vorm van een persoonlijke lening ligt ongeveer 2,5% lager dan bij een gewone lening. Hierdoor is deze vorm van lenen een stuk gunstiger.
 • De lening kan altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost.
 • De lening wordt gestort op een bouwkrediet. Je betaalt alleen rente over het deel dat is opgenomen.

Aandachtspunten

 • De voorgestelde aanpassingen voor de woning moeten bijdragen aan het langer zelfstandig wonen.
 • Het is niet mogelijk om met het geld van de blijverslening zélf of met hulp van bekenden het huis aan te passen. De besparing op de rente kan verloren gaan door de extra kosten van het inschakelen van een bedrijf voor de aanpassingen.
 • Een blijverslening is meestal niet mogelijk voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen. Je kunt dan misschien wel een verzilverlening afsluiten, waarbij je de overwaarde van je huis gebruikt voor aanpassingen.
 • Een voorwaarde is dat de werkzaamheden niet al zijn begonnen. Begin dus pas met de verbouwing als de lening rond is.
 • De rente is fiscaal aftrekbaar.
 • Aan de persoonlijke lening is een leeftijdsgrens van 75 jaar verbonden.

Meer informatie nodig?

Special Mantelzorgwoningen

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een praktische…