Leestijd 1-3 minuten

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben vaak ook een intern afsluitbare verbindingsdeur. De wooneenheden kunnen naast elkaar, maar ook boven elkaar liggen.

Afhankelijk van je mogelijkheden kun je een bestaande woning opdelen in 2 eenheden, een nieuwe kangoeroewoning realiseren of een bestaande kangoeroewoning kopen of huren.

Bestaande woning opdelen in 2 wooneenheden

Dit is niet altijd eenvoudig, omdat het bestemmingsplan van de gemeente dubbele bewoning veelal niet toestaat. Informeer daarom altijd eerst bij de gemeente voor je aan de slag gaat. In een bestemmingsplan staat hoe een bepaalde plek in de gemeente gebruikt mag worden.

Is er toestemming? Dan kun je een (tijdelijke) kangoeroewoning realiseren met gemeentelijke toestemming van verhuur van de tweede inpandige woning. Bij de notaris kan de eigendomsverhouding worden vastgelegd, ook als er meerdere personen eigenaar zijn.

Ook permanente woningsplitsing kan een mogelijkheid zijn. In het ontwerp moeten de inpandige woningen dan duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Elke situatie is uniek. Je vraagt woningsplitsing aan bij je gemeente. Het is belangrijk om de woningsplitsing vast te laten leggen bij een notaris. Woningsplitsing heeft als voordeel dat de zelfstandige woningen later apart verkocht kunnen worden. Je wordt als het ware buren van elkaar.

Kangoeroewoning huren

In Nederland heeft een aantal gemeentes kangoeroewoningen te huur. Het zijn dan bijvoorbeeld gekoppelde huurwoningen voor een gezin en een zorgbehoevende ouder. Je mag er alleen in wonen als je naaste zorg nodig heeft. Vaak is een zorgindicatie nodig. Informeer bij de woningbouwcorporatie.

Een bestaande kangoeroewoning kopen

Je ziet steeds vaker een huis te koop staan dat al verbouwd is tot kangoeroewoning, met 2 wooneenheden onder 1 dak. Ook al is het een bestaande vorm, tóch mag je niet zomaar met 2 huishoudens erin gaan wonen. Ook hier is het bestemmingsplan bepalend. Is er sprake van mantelzorg? Dan mag bewoning van de 2 wooneenheden vaak wel. Dit mag zolang de mantelzorg duurt.

Een nieuwe kangoeroewoning bouwen

Ook als je een stuk grond gekocht hebt voor de bouw van een kangoeroewoning, dan is toestemming van de gemeente nodig. Het bestemmingsplan laat dubbele bewoning door meerdere huishoudens veelal niet toe.

Wil je een huis bouwen met daarbij een losse mantelzorgwoning op het achtererf? Dan heeft dit minder voeten in aarde. Je kunt dan gebruik maken van de mogelijkheden van een mantelzorgwoning.