Leestijd 1-3 minuten

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben vaak ook een intern afsluitbare verbindingsdeur. De wooneenheden kunnen naast elkaar, maar ook boven elkaar gesitueerd zijn.

Afhankelijk van je mogelijkheden kun je een bestaande woning opdelen in 2 eenheden, een nieuwe kangoeroewoning realiseren of een bestaande kangoeroewoning kopen of huren.

Bestaande woning opdelen in 2 wooneenheden

Dit is niet altijd eenvoudig te realiseren, omdat het bestemmingsplan dubbele bewoning veelal niet toestaat. Informeer daarom altijd eerst bij de gemeente voor je aan de slag gaat.

Is er toestemming dan kun je een kangoeroewoning met de gemeentelijke toestemming van verhuur van de tweede inpandige woning. Bij de notaris kan de eigendomsverhouding worden vastgelegd, ook als er meerdere personen eigenaar zijn.

Ook permanente woningsplitsing kan een mogelijkheid zijn. In het ontwerp moeten de inpandige woningen dan duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Elke situatie is uniek. Je vraagt woningsplitsing aan bij je gemeente. Het is belangrijk om de woningsplitsing vast te laten leggen bij een notaris. Woningsplitsing heeft als voordeel dat de zelfstandige woningen later apart verkocht kunnen worden. Je wordt als het ware buren van elkaar.

Kangoeroewoning huren

In Nederland heeft een aantal gemeentes kangoeroewoningen te huur. Het zijn dan bijvoorbeeld gekoppelde huurwoningen voor een gezin en een zorgbehoevende ouder. Je mag er alleen in wonen als je naaste zorg nodig heeft. Vaak is een zorgindicatie nodig. Informeer bij de woningbouwcorporatie.

Een bestaande kangoeroewoning kopen

Je ziet steeds vaker een huis te koop staan dat al verbouwd is tot kangoeroewoning, met 2 wooneenheden onder 1 dak. Ook al is het een bestaande constructie, tóch mag je niet zomaar met 2 huishoudens erin gaan wonen. Wederom is het bestemmingsplan hierbij bepalend. Is er sprake van mantelzorg, dan mag bewoning van de 2 wooneenheden vaak wel. Dit mag zolang de mantelzorg duurt.

Een nieuwe kangoeroewoning realiseren

Ook als je een stuk grond gekocht hebt, waarop je je plannen voor een kangoeroewoning wil realiseren, is toestemming van de gemeente nodig. Het bestemmingsplan laat dubbele bewoning door meerdere huishoudens veelal niet toe.

Wil je een huis bouwen met daarbij een losse mantelzorgwoning op het achtererf dan heeft dit minder voeten in aarde. Je kunt dan gebruik maken van de mogelijkheden van een mantelzorgwoning.

Special Mantelzorgwoningen

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een praktische…