Verhaal uit de praktijk
Leestijd 2-4 minuten

Alina Kuiper heeft hart voor mantelzorg

Alina Kuiper gaat voor haar tweede termijn als kandidaat voor de Ledenraad:

‘Mantelzorg is voor mij een heel belangrijk onderwerp in onze samenleving. Het is vaak onzichtbaar, maar het speelt een grote rol in het leven van mensen. Het is van belang dat deze inzet zichtbaar wordt en dat er goede hulp en ondersteuning is. Als lid van de ledenraad kan ik hier een bijdrage aan leveren.’

Diverse samenstelling

De ledenraad bestaat uit twee kieskringen: ‘mensen met een hart voor mantelzorg’ en ‘mantelzorgers’. Hierdoor is de samenstelling divers en kunnen mensen vanuit verschillende perspectieven bijdragen. Alina behoort tot de groep ‘mensen met een hart voor mantelzorg’. In de afgelopen jaren nam ze zelf ook meer mantelzorgtaken op zich, waardoor ze op dat gebied nog meer inzichten kreeg.

‘Ik werk als beleidsmedewerker bij gemeenten. Binnen mijn functie is mantelzorg één van mijn belangrijkste aandachtsgebieden. Ook werk ik als mantelzorgmakelaar. Vanuit mijn werk én praktijkervaring als mantelzorger weet ik hoe ingewikkeld ‘mantelzorgland’ is. Er zijn veel verschillende regelingen met elk hun eigen voorwaarden. Ook gebeurt veel communicatie over deze regelingen digitaal en dat is voor een sommige mensen lastig. Hier wil ik graag verandering in brengen.’

Kans

‘Ik zie mijn rol in de ledenraad als een kans om mijn kennis en ervaring te delen en het gesprek aan te gaan over de koers van MantelzorgNL. Ik pleit voor bewustwording en het doorbreken van stilte rond problemen op het gebied van mantelzorg. Zo was er laatst een mooie en succesvolle petitie vanuit MantelzorgNL tegen ingewikkelde regelgeving en de hoge regeldruk. Hier ben ik best trots op. En ik vind het belangrijk dat mantelzorgers weten dat ze om hulp kunnen vragen, bijvoorbeeld via de Mantelzorglijn.’

Vergadering rond lunchtijd

De ledenraad komt vier keer per jaar samen, meestal op het kantoor van MantelzorgNL in Zeist. Deze vergaderingen zijn altijd rond lunchtijd, zodat iedereen vanuit heel het land de mogelijkheid heeft erbij te zijn.

‘De vergaderingen duren twee uur. Voorafgaand aan de vergaderingen krijg je een agenda toegestuurd, zodat je weet wat je gaat bespreken en je je daarop kunt voorbereiden. Ook neem je het jaarplan, de begroting of jaarverslag door, zodat je hierover kritische vragen kunt stellen tijdens de vergadering. Ik denk dat je ongeveer anderhalf uur kwijt bent aan voorbereidingstijd. Denk je eraan om je kandidaat te stellen voor de ledenraad? Dan is het belangrijk dat je deze tijd ervoor vrij kunt maken.’

Een beter leven voor mantelzorgers

‘De sfeer binnen de ledenraad is gemoedelijk. Er is ruimte voor persoonlijke verhalen en voor kritische vragen en strategische discussies. Onze inbreng wordt gewaardeerd en heeft echt invloed op de organisatie. Voor mij is dat bevredigend; ik geniet van mijn bijdrage aan een beter leven voor mantelzorgers in Nederland.’

Leer meer over de ledenraadsverkiezingen.