Nieuws

Ruim 80% mantelzorgers vangt afgeschaalde professionele zorg op

Een derde van de mantelzorgers die hulp krijgt van professionals heeft te maken met afgeschaalde zorg. Van hen had bijna de helft regelmatig tot zeer vaak het gevoel de zorg niet meer aan de kunnen. Doordat ruim 80% van deze mantelzorgers de afgeschaalde ofwel afgenomen zorg (deels) zelf opvangt.

Dit blijkt uit een 6de peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL over de gevolgen van corona.

Dagbesteding en begeleiding

Vooral het afzeggen van de dagbesteding en begeleiding treft grote groepen mantelzorgers en hun naasten. Op de voet gevolgd door verpleging en verzorging.

Ondanks de inzet van mantelzorgers om de weggevallen zorg op te vangen, vindt een derde dat hun naaste momenteel onvoldoende zorg ontvangt. In 10% van de situaties is er niemand die de zorg kan opvangen.

Wat nu vooral wordt gemist zijn activiteiten, gezelschap en het bieden van structuur door de dag heen.

Altijd aanstaan

Afgezien van de gevolgen voor de zorgvrager, merkt MantelzorgNL dat minder hulp van buitenaf ook zijn weerslag heeft op de mantelzorger.

Het altijd aan moeten staan is een gevoel dat door 74% van de mantelzorgers nu meer wordt ervaren dan voorheen. Ook de mentale belasting die door 71% wordt aangegeven heeft daarmee te maken.

Naast deze geestelijke belasting geven mantelzorgers ook aan zelf minder tijd te hebben voor sociale contacten of ontspanning.

Mantelzorgers betalen de rekening

Volgens MantelzorgNL kun je het afschalen van de professionele zorg niet meer als een tijdelijke aangelegenheid beschouwen en enkel oproepen om samen de schouders eronder te zetten.

Liesbeth Hoogendijk: ‘Gezien de zaterdag afgekondigde lockdown zal er naar verwachting nόg meer formele zorg worden afgeschaald. Dat kun je niet blijven doen, zonder te investeren in informele zorg.’

Ook voor de toekomst vraagt MantelzorgNL zich af hoe het nieuwe kabinet de grote vraagstukken zoals de dubbele vergrijzing het hoofd gaat bieden. Zonder visie betalen mantelzorgers hoe dan ook de rekening.

Meer informatie