Leestijd 1-3 minuten

Samenwonen met AOW of Anw

Ontvang je een AOW- of nabestaandenuitkering en wil je gaan samenwonen? Dan heeft dat normaal gesproken gevolgen voor je uitkering. Als je gaat samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft, gelden er soms speciale regelingen.

Je ontvangt AOW

Ontvang je AOW en wil je gaan samenwonen met iemand die zorg nodig heeft? Dan kun je je alleenstaanden-AOW behouden als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Check je situatie op de website van de SVB.

Als je voor meer van de helft van de tijd samen met iemand woont en wel ieder een eigen woning hebt dan kan de tweewoningenregel gelden. Je krijgt dan een AOW-pensioen voor ongehuwden. Op de site van de SVB lees je meer over de voorwaarden, onder het kopje ‘U woont alleen’, onderdeel   ‘U heeft een partner maar bent niet getrouwd. U heeft ieder een eigen woning.’

Er geldt een speciale regeling voor samenwonen met je vader of moeder. Ben je niet getrouwd en ga je samenwonen met je vader of moeder? Dan behoudt je het AOW-pensioen voor ongehuwden.

Neem altijd contact op met de SVB, als er iets wijzigt in je situatie.

Je ontvangt een nabestaandenuitkering Anw

Ontvang je een Anw-uitkering en wil je gaan samenwonen? Dan verlies je normaal gesproken je uitkering. Ga je samenwonen met iemand die intensieve zorg nodig heeft en er wordt binnen twee jaar geen herstel verwacht , dan kun je je uitkering gedeeltelijk behouden.

Verpleeg je tijdelijk iemand of komt iemand jou tijdelijk verplegen? Als dit korter duurt dan 6 maanden, is er geen sprake van een zorgrelatie. Je Anw-uitkering wordt dan niet verlaagd.

Neem altijd contact op met de SVB, als er iets wijzigt in je situatie.

Kostendelersnorm (mantelzorgboete)

Als je een uitkering hebt en de woning deelt met meer volwassenen dan geldt de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in je woning, hoe lager je uitkering. De reden hiervoor is dat je de woonkosten kunt delen. De kostendelersnorm geldt voor de ANW, maar geldt niet voor de AOW.

De kostendelersnorm geldt ook voor de volgende uitkeringen:

  • Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) bijstandsuitkering
  • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
  • Aanvullende Inkomens Ouderen (AIO-aanvulling)
  • Toeslagenwet: de wet die het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van personen met een WW, ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW.

MantelzorgNL is het niet eens met deze regeling en vindt dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor mantelzorgers. Zorgen voor elkaar moet immers financieel mogelijk zijn; de kostendelersnorm kan dit moeilijker maken. Wij pleiten hiervoor bij de politiek en houden je op de hoogte van de vorderingen.

Lees meer over de kostendelersnorm op de website van de SVB.

Zakboek Financiën – MantelzorgNL

Zakboek Financiën van MantelzorgNL is hét naslagwerk voor iedereen die zorgt voor een ander. Het zakboek biedt mantelzorgers een overzicht van regelingen…