Leestijd 1-3 minuten

Waar kan ik een pgb aanvragen?

Waar je een indicatie en vervolgens het pgb aanvraagt, is afhankelijk van de zorg die je naaste nodig heeft.

In Nederland is de zorg geregeld in vier wetten:

 • de Jeugdwet
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • de zorgverzekeringswet (Zvw)
 • de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze wetten worden uitgevoerd door de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Dit worden ook wel ‘loketten’ genoemd. De zorg die nodig is bepaalt waar je zorg aanvraagt.

Jeugdwet (gemeente)

De jeugdwet wordt uitgevoerd door de gemeente. Heeft je kind (< 18 jaar) een beperking, stoornis of aandoening? Dan kun je een pgb Jeugdwet aanvragen voor de volgende zaken:

 • Begeleiding individueel, dit is begeleiding in het dagelijks leven
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang, gemeenten noemen dit vaak ook wel respijtzorg
 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • ondersteuning bij de opvoeding

Lees hoe je een pgb aanvraagt bij de gemeente.

Wmo (gemeente)

Mensen ouder dan 18 die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen wonen, kunnen zorg aanvragen bij de afdeling Wmo van de gemeente. Je kunt een pgb Wmo aanvragen voor:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding, individueel of in een groep (zoals dagbesteding)
 • begeleiding bij persoonlijke verzorging, als iemand het zelf kan maar aansturing nodig heeft
 • logeeropvang en vakantieopvang, gemeenten noemen dit ook wel respijtzorg
 • beschermd wonen
 • woningaanpassing en hulpmiddelen

Lees hoe je een pgb aanvraagt bij de gemeente.

Zvw (zorgverzekeraar)

Verpleging en persoonlijke verzorging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Je kunt een pgb aanvragen voor:

 • persoonlijke verzorging voor volwassen, bij kinderen valt dit onder de jeugdwet
 • verpleging, voor volwassenen en kinderen
 • palliatief terminale zorg

Lees hoe je een pgb aanvraagt bij de zorgverzekeraar

Wlz (zorgkantoor)

 De Wlz is er voor kinderen en volwassen met een chronische ziekte of beperking. De Wlz is er voor mensen die hun verdere leven permanent toezicht of 24-uurszorg in nabijheid nodig hebben. Dit betekent dat er altijd iemand in de buurt moet zijn, omdat iemand zelf geen hulp kan inschakelen. Deze zorg kan o.a. thuis worden georganiseerd met een pgb.

Soms heb je intensieve zorg nodig, maar val je niet onder de Wlz. Omdat je zelf hulp kunt inschakelen en het niet direct gevaarlijk is als je op de hulp moet wachten.

Als je niet in aanmerking komt voor de Wlz, dan kun je een pgb aanvragen bij de gemeente en/of de zorgverzekeraar.

Lees hoe je een pgb aanvraagt bij het zorgkantoor

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget