Leestijd 1-3 minuten

Hoe vraag ik een pgb aan bij het zorgkantoor?

Je kunt bij het zorgkantoor een pgb aanvragen als je naaste valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen met chronische ziekte op beperking die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Als je een pgb uit de Wlz wilt aanvragen heb je te maken met twee instanties:

  • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of je recht hebt op zorg uit de Wlz.
  • Het zorgkantoor komt in actie als de Wlz-indicatie is toegekend en is er verantwoordelijk voor dat iemand de juiste zorg krijgt.

De aanvraag stap voor stap

Stap 1 De aanvraag

Je naaste dient online een aanvraag voor de Wlz in bij het CIZ.  Kan hij dit zelf niet? Dan kan de wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag indienen. Op de website van het CIZ lees je hoe deze aanvraag werkt.

In een persoonlijk plan beschrijf je welke beperking je naaste heeft en welke zorg nodig is. Dit is niet verplicht maar kan helpen bij de aanvraag.

Stap 2 Het besluit

Binnen 6 weken na de aanvraag neemt het CIZ een besluit over de aanvraag. Je ontvangt daarvan een indicatiebesluit. Hierin staat ook in welk zorgprofiel je naaste valt. Een zorgprofiel beschrijft welk zorgpakket  iemand nodig heeft. Aan elk zorgprofiel is ook een vast bedrag voor het pgb gekoppeld.

Ben je het niet eens met het indicatiebesluit? Dan kun je bezwaar maken bij het CIZ. Op de website van het CIZ lees hier meer over: Een bezwaar indienen – CIZ

Stap 3 Het zorgkantoor

Het CIZ stuurt het indicatiebesluit ook naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor regelt alle Wlz-zorg. Elk zorgkantoor hoort bij een grote zorgverzekeraar. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland kun je opzoeken onder welk zorgkantoor jouw naaste valt.

Stap 4 Een budgetplan maken

Beschrijf in een budgetplan welke zorg je naaste wil inkopen en hoeveel die zorg kost. Met het budgetplan laat je het zorgkantoor zien dat je het pgb goed kan beheren. Op de website regelhulp.nl kun je een formulier budgetplan downloaden.

Stap 5 Het bewuste keuze-gesprek

Het zorgkantoor neemt contact op om een bewuste keuze-gesprek te plannen. In dit gesprek wordt de keuze voor het pgb besproken. Ook beoordeelt het zorgkantoor of je naaste of de aangewezen gewaarborgde hulp het pgb kan beheren (meer informatie: wat als mijn naaste het pgb niet zelf kan beheren?)

Je naaste ontvangt een toekenningsbeschikking met het besluit van het zorgkantoor. Als het zorgkantoor het pgb toekent staat hierin ook de hoogte van het budget. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget

Meer informatie nodig?