Leestijd 1-3 minuten

Hoe vraag ik een pgb aan bij de gemeente?

Je doet een aanvraag bij de gemeente als je een pgb nodig hebt uit de Wmo of de Jeugdwet.

Weet je nog niet met welke wet je te maken hebt? Bij  ‘Waar kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen voor mijn naaste vind je informatie over bij welk loket je een aanvraag moet doen.

De aanvraag pgb vanuit de Wmo in 5 stappen

Stap 1 De melding

De zorgvrager doet een melding bij de gemeente dat hij of zij hulp nodig heeft. Hierbij kun je hem of haar helpen. Dit kan vaak online op de website van de gemeente of telefonisch bij het wmo-loket of sociaal (wijk)team. Kan de zorgvrager zelf geen aanvraag indienen? Dan kan een vertegenwoordiger dit doen.

Stap 2 Het persoonlijk plan

In een persoonlijk plan kun je vastleggen welke ondersteuning de zorgvrager nodig heeft en op welke manier je die hulp zou willen krijgen. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan te schrijven, maar dit kan wel helpen in een gesprek met de gemeente. In dit persoonlijk plan kun je ook aangeven waarom je naaste kiest voor een pgb. Het plan kan je gelijk bij de melding indienen of uiterlijk 7 dagen erna.

Stap 3 Het persoonlijk gesprek

De gemeente onderzoekt de aanvraag binnen 6 weken onderzoeken. Er vindt meestal een persoonlijk gesprek plaats met de zorgvrager, vaak het keukentafelgesprek genoemd. Het is vaak handig als ook, een familielid/mantelzorger aanwezig is. In het keukentafelgesprek kan ook de keuze voor een pgb worden besproken.

Stap 4 Verslag van het onderzoek

Je naaste ontvangt van de gemeente een verslag van het onderzoek. Door het verslag te ondertekenen laat je de gemeente weten dat je het eens bent met hun verslag. Ben je het niet eens met het verslag? Onderteken het verslag dan niet, schrijf er bij waarom je het er niet mee eens bent en lever het weer in.

Stap 5 Het besluit

Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen twee weken of je naaste de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je naaste voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.

De aanvraag pgb vanuit de Jeugdwet in 5 stappen

Stap 1 De aanvraag

Je dient een aanvraag voor jeugdhulp in bij de gemeente. Een ouder/vertegenwoordiger kan de aanvraag indienen voor jeugdhulp.

Stap 2 Het Familiegroepsplan

Om je aanvraag goed voor te bereiden kun je een familiegroepsplan schrijven, dit is niet verplicht. In dit plan beschrijf je wat je wil bereiken voor je kind, welke hulp hierbij nodig is en wie die hulp kan geven.

In de jeugdwet ben je verplicht om uit te leggen waarom zorg in natura niet past bij jullie situatie, dit kan je al uitleggen in het familiegroepsplan. Schrijf je geen plan? Dan kan je ook later in het onderzoek uitleggen waarom zorg in natura niet past. Zorg in natura is zorg die de zorgaanbieder voor je regelt.

Stap 3 Onderzoek door de gemeente

De gemeente onderzoekt de aanvraag. Bij het onderzoek kijkt de gemeente ook naar wat je zelf al doet en of er mensen in de omgeving zijn die kunnen helpen. Dit wordt ook wel ‘eigen kracht’ genoemd. Er vindt meestal een persoonlijk gesprek plaats, vaak het keukentafelgesprek genoemd. In het keukentafelgesprek kan ook de keuze voor een pgb worden besproken.

Stap 4 Verslag van het onderzoek

Je ontvangt een verslag van het onderzoek. Door het verslag te ondertekenen laat je de gemeente weten dat je het eens bent met hun verslag. Ben je het niet eens met het verslag? Onderteken het verslag dan niet, schrijf er wel bij waarom je het er niet mee eens bent en lever het weer in.

Stap 5 Het besluit

Nadat je het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen twee weken of je kind de gevraagde hulp krijgt. Ook hoor je dan of je kind voor die hulp een pgb krijgt. Als je het niet eens bent met het besluit, kun je bezwaar maken.

Handige documenten

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget