Leestijd 1-3 minuten

Overdragen van de zorg: thuis of buitenshuis?

De zorg kan bij jou thuis of buitenshuis worden gegeven.

Overdragen van de zorg thuis

De zorg wordt thuis overgenomen, zodat je van huis kunt gaan terwijl de verzorgde in de vertrouwde omgeving kan blijven. Deze zorg thuis is vooral geschikt als degene voor wie je zorgt graag in de eigen vertrouwde omgeving blijft of als vervoer problemen oplevert. Als de zorg niet door een vrijwilliger kan worden verleend, dan komt een beroepskracht in aanmerking.

Voorbeelden

Thuis kan de zorg bestaan uit:

 • spelen met een gehandicapt kind
 • toezicht houden op iemand met dementie
 • waken bij iemand in de laatste levensfase

Dit kan door:

 • een vrijwillige thuishulp
 • een oppas- of bezoekservice
 • vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg
 • professionele hulpverleners

Wil je op vakantie? Dan kun je Handen-in-huis inzetten om thuis de zorg volwaardig over te laten nemen.

Overdragen van de zorg buitenshuis

Bij overdragen van de zorg buitenshuis, heb je als mantelzorger thuis even tijd voor jezelf of om weg te gaan. Degene voor wie je zorgt gaat ergens naar toe. Dit kunnen voorzieningen zijn waar beroepskrachten, vrijwilligers of beroepskrachten en vrijwilligers samen werken.

Voorbeelden

De zorg buitenshuis kan worden verleend in een:

 • zorghotel
 • zorgboerderij
 • logeerhuis
 • gastgezin
 • respijthuis

Bekijk een overzicht van logeer- en respijthuizen in Nederland.

Ook organisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ kunnen bestaande voorzieningen aanbieden zoals:

 • dagopvang
 • tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis
 • dag- of nachtopvang in een zorgcentrum
 • deelname aan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie
 • een kinderdagcentrum

Het is soms mogelijk om intensieve zorg te ontvangen.