Ga naar de inhoud
Vervangende zorg

Vormen van respijtzorg

Je kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn. Als je al langere tijd mantelzorger bent, heeft het de voorkeur dat je regelmatig even een pauze neemt voor jezelf. Respijtzorg zou voor iedere mantelzorger een vast onderdeel moeten zijn tijdens de zorgperiode.

Wie neemt de zorg over?

Je kunt de zorg overdragen aan mensen uit je eigen omgeving, vrijwilligers of beroepskrachten. Iemand uit je omgeving kan een familielid, een buur of een vriend(in) zijn. Als de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heb je een indicatie nodig.

Voor wie draag je de zorg over?

Dat kan voor iedereen die zorg nodig heeft. Vaak zijn er speciale voorzieningen voor speciale groepen; bijvoorbeeld voor mensen met dementie, voor kinderen met een verstandelijke beperking, voor mensen die in een terminaal stadium van hun ziekte zijn.

Waar wordt de zorg gegeven?

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Zowel thuis als buitenshuis kan de zorg door vrijwilligers en beroepskrachten worden gegeven. Lees meer over overdragen van de zorg: thuis en buitenshuis.