Leestijd 1-3 minuten

Overzicht van logeer- en respijthuizen

Wil jij als mantelzorger even tijd voor jezelf? Dan kan een logeerhuis of respijthuis misschien uitkomst bieden. Dit zijn kleinschalige voorzieningen waar degene voor wie je zorgt tijdelijk kan verblijven.

Hieronder vind je een aantal logeerhuizen en respijthuizen in Nederland.

Logeer- en respijthuizen

Noord-Holland

Zuid-Holland

Utrecht

Gelderland

Brabant

Limburg

Dit overzicht is niet compleet, maar geeft je een indruk van de mogelijkheden. Aanvullingen? Geef ze ons door via webredactie@mantelzorg.nl.

Naast bovenstaande kleinschaligere adressen, bieden verpleeghuizen en zorghotels vaak ook mogelijkheden voor logeren.

Kosten

De kosten voor het logeren worden soms (gedeeltelijk) vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekering. Is er geen vergoeding mogelijk, dan kun je vaak nog wel terecht. Maar zijn de kosten voor eigen rekening. Wil je meer weten over de mogelijkheden van vergoeding, neem dan contact op met logeerinstelling.