Leestijd 1-3 minuten

Verhuizen naar het verpleeghuis

Soms wordt de zorg voor je volwassen naaste thuis te intensief. En is verhuizing naar een zorginstelling onvermijdelijk. Er komt daarna veel op je af. Hoe kies je een geschikt verpleeghuis? Wat moet je allemaal regelen? En hoe bereid je samen met je naaste de verhuizing voor?

Vaak een lastige beslissing

Het is vaak moeilijk om toe te geven dat het thuis niet meer gaat. Je gunt het je naaste dat hij in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Het voelt misschien alsof je faalt als je aangeeft dat het te zwaar wordt of niet meer verantwoord is. Toch is het belangrijk om dit uit te spreken. Dat is een moedige stap, ook al is het confronterend en doet het je verdriet.

Wat is nodig voor een opname?

Voor opname in een verpleeghuis is een Wlz-indicatie nodig. ‘Wlz’ staat voor Wet Langdurige Zorg. Een ‘indicatie’ is toestemming dat iemand ergens gebruik van mag maken. In dit geval van de voorzieningen die vanuit de Wlz betaald worden, waaronder wonen in een verpleeghuis.

Mensen die een Wlz-indicatie krijgen, hebben 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig. Dat betekent dat er altijd iemand in de buurt moet zijn die je naaste op de momenten dat dat nodig is helpt, begeleidt en/of in de gaten houdt

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg via de Wlz.

Lees meer over de Wlz en hoe je aanvraag indient.

Hoe kies je een verpleeghuis?

Een verpleeghuis vinden dat bij jouw naaste past kost tijd. Begin tijdig aan de zoektocht, zodat jullie weloverwogen een keuze kunnen maken. Er zijn verschillende woonvormen:

  • In een kleinschalige zorginstelling wonen zo’n zes tot tien bewoners in een huiselijke setting. Ze krijgen zorg en ondersteuning van een klein, vast team van medewerkers. Je naaste kan  meehelpen bij huishoudelijke taken als boodschappen doen, koken en afwassen.
  • In een grootschalig verpleeghuis woont een grotere groep mensen bij elkaar. Vaak is er een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een restaurant/eetzaal, bibliotheek, revalidatieafdeling en een activiteitenruimte. Soms is kleinschalig wonen binnen een grootschalig verpleeghuis mogelijk.
  • In particuliere verpleeghuizen huurt je naaste zelf een appartement en krijgt hij de bijbehorende zorg vanuit de Wlz-indicatie. Dit wordt vaak ‘wonen met zorg’ genoemd. Deze variant is door de woonkosten vaak wat prijziger dan de eerste twee mogelijkheden.

Download de checklist met aandachtspunten voor de beoordeling van een verpleeghuis van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wachtlijst

Vaak kan je naaste niet gelijk in het verpleeghuis terecht, meestal is er een wachtlijst. Je naaste kan op verschillende manieren op deze wachtlijst staan. Dit heet de wachtstatus.

Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend de situatie is. Het zegt ook iets over waarom je naaste op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat je naaste wacht op een plek bij een het verpleeghuis van voorkeur. Of omdat de situatie ernstig is en je naaste snel moet worden opgenomen. Hoe dringender de situatie, hoe sneller je naaste een plaats krijgt.

Wil je weten hoe lang de wachtlijst is, of met welke wachtstatus je naaste op de wachtlijst staat? Bel dan met het verpleeghuis waar je naaste op de wachtlijst staat. Of neem contact op met het zorgkantoor.

In de periode dat je naaste nog thuis woont in afwachting van opname in het verpleeghuis, kan je naaste zorg ook thuis al zorg krijgen die gefinancierd wordt vanuit de Wlz.

Bereid je voor op de verhuizing

Een verhuizing naar een verpleeghuis is een spannende gebeurtenis, zowel voor je naaste als voor de directe omgeving. Een goede voorbereiding maakt de verhuizing makkelijker.

Leef samen toe naar de verhuizing en praat er met elkaar over. Met je naaste, maar ook met andere familie- en gezinsleden en vrienden of buren. Wat betekent de verhuizing voor jou? Waar zit je nog mee? Zo help je elkaar te wennen aan het idee.

Schakel zoveel mogelijk praktische hulp in. Voor de verhuizing zelf, maar ook voor hulp bij regelwerk of het alvast uitzoeken en inpakken van spullen. Kijk eens wat verder dan het bekende netwerk. Misschien is er nog een bereidwillige buurvrouw of handige neef?

Betrek je naaste zoveel mogelijk bij de voorbereidingen, ook als deze nog weinig zelf kan. Zoek bijvoorbeeld samen enkele dierbare spullen uit die meegaan naar het verpleeghuis.

Voor sommige mensen helpt het als de nieuwe woonplek zoveel mogelijk lijkt op de vorige woning. Neem vertrouwde meubels mee en zet alles op dezelfde manier neer als thuis. Hang dat ene schilderijtje weer boven het dressoir en de klok weer naast de deur.

De zorg in het verpleeghuis

Je eigen huis opgeven en naar een verpleeghuis verhuizen is niet niks. Het duurt enige tijd voordat iemand gewend is in een zorginstelling. Houd er rekening mee dat je naaste de eerste periode van slag is, verdrietig of opstandig.

In het verpleeghuis nemen professionals de verzorgende en coördinerende rol voor je naaste van jou over. Zij kennen je naaste niet meteen goed, geven de verzorging op een andere manier vorm en hebben andere gewoontes. Dat zal wennen zijn. Niet alleen voor je naaste, maar ook voor jou.

Het betekent niet dat je taak als mantelzorger erop zit. Je rol verandert, maar de zorginstelling doet meestal nog wel een beroep op je. Daarnaast vinden veel mantelzorgers het fijn om betrokken te blijven bij de zorg voor hun naaste.

Goed om te weten:

Zorgplan

Het verpleeghuis maakt een zorgplan. Hierin staat wel verzorging je naaste nodig heeft en wat zijn behoeften zijn. Ook de afspraken met familie en de hulp van mantelzorgers staan in dit plan.

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er)

Je naaste krijgt een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende die de zorg coördineert. Hij houdt in de gaten of de afspraken uit het zorgplan worden nagekomen en is het aanspreekpunt voor de familie. Plan regelmatig een kort overleg in met de EVV’er om de lopende zaken te bespreken.

Eerste contactpersoon

De zorginstelling vraagt meestal wie binnen de familie de ‘eerste contactpersoon’ is. Deze persoon overlegt met de EVV’er en houdt de andere familieleden op de hoogte.

Wil je meer weten?

Bekijk de Veelgestelde vragen Verhuizen naar een verpleeghuis.

Download de Checklist regelzaken bij opname in een verpleeghuis.

Special Opname in een verpleeghuis

Als je zorgt voor iemand die intensieve zorg nodig heeft, dan kan er een moment komen dat er meer (professionele) zorg nodig…

Meer informatie nodig?