Leestijd 1-3 minuten

Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente.

Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten?

Waarvoor kun je terecht bij de Wmo

De gemeente voert de Wmo uit. Je kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van je gemeente.

De hulp kan geleverd worden via een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen.

Hoe bepaalt de gemeente welke hulp zij geeft?

De gemeente onderzoekt tijdens een gesprek wat je naaste zelf nog kan doen, wat de omgeving kan doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Dit gesprek heet het keukentafelgesprek. Het is belangrijk dat jij als mantelzorger bij dit gesprek aanwezig bent. Het gaat namelijk ook om de hulp aan jou.

Ondersteuning van jou als mantelzorger

De gemeente heeft als taak jou als mantelzorger te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg.

Vind je het lastig om juiste hulp te regelen en om het gesprek aan te gaan met je gemeenten? Een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner kan je daarbij helpen. Vraag bij je gemeente waar je een cliëntondersteuner kunt vinden.