Leestijd 1-3 minuten

Jeugdwet en mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit is geregeld in de nieuwe Jeugdwet, die geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Heeft je kind professionele zorg nodig? Dan kun je hiervoor bij je gemeente terecht.

Wat valt er onder de Jeugdwet?

De Jeugdwet richt zich op kinderen en jongeren onder de achttien jaar. Onder de wet vallen onder andere de volgende vormen van zorg:

  • behandeling van jongeren met een psychische stoornis (al dan niet met verblijf)
  • behandeling van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (al dan niet met verblijf)
  • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
  • vervoer van en naar de locatie waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden
  • jeugdzorg voor jongeren met een beperking
  • pleegzorg

De zorg kan in natura worden geleverd, maar ook een persoonsgebonden budget is mogelijk. Je kunt dit aanvragen bij de gemeente.

Voor wie geldt Jeugdwet niet?

De Jeugdwet geldt niet voor kinderen:

  • die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Zorg voor deze kinderen valt onder de Wet Langdurige zorg (Wlz).
  • met een indicatie intensieve kindzorg. Deze zorg valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw)
  • die verpleging nodig hebben (Zvw)
  • met een zintuiglijke beperking (Zvw)

Logeeropvang in een zorginstelling

Besteed je veel zorg en aandacht aan je kind omdat hij een beperking heeft? En hebben jij en de rest van het gezin daarom soms rust nodig? Dan biedt logeeropvang je misschien een oplossing. In een logeerhuis kunnen kinderen met gedragsproblemen, een ziekte of een beperking een paar dagen logeren. Logeeropvang valt onder de Jeugdwet. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij je gemeente.

Ondersteuning van jou als mantelzorger

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente. Vraag bij je gemeente waar je een cliëntonderondersteuner kunt vinden.