Leestijd 1-3 minuten

Het keukentafelgesprek

Als jij of je naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijg je een keukentafelgesprek. Het gaat om hulp en voorzieningen in huis of in je omgeving om zelfredzaam te zijn en om mee te kunnen doen aan de samenleving. Het gaat dus niet om medische zorg.

De gemeente krijgt door dit gesprek inzicht in aan welke ondersteuning behoefte is en welke oplossingen er zijn. De gemeente gaat na wat de hulpvrager zelf kan, met hulp van jou als mantelzorger, familie en vrienden en wat de gemeente moet organiseren.

De hulp kan een algemene voorziening zijn, die voor iedereen zonder indicatie te gebruiken is, zoals boodschappenhulp of activiteiten. Maar het kan ook een persoonlijke maatwerkvoorziening zijn, waarvoor je een indicatie nodig hebt zoals huishoudelijke hulp, beschermd wonen of dagbesteding.

Het keukentafelgesprek vindt niet altijd bij jou thuis plaats. Het kan ook plaatsvinden in bijvoorbeeld een wijkcentrum of gemeentehuis. Of soms telefonisch of schriftelijk.

Wie neemt deel aan dit gesprek?

De hulpvrager, een gespreksvoerder van de gemeente: een Wmo- of jeugdconsulent, medewerker wijkteam of CJG en de mantelzorger zijn aanwezig. En eventueel een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Je rol als mantelzorger

Het is belangrijk om als mantelzorger aanwezig te zijn bij dit gesprek, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de situatie en welke zorg de omgeving kan geven. Mantelzorg is altijd vrijwillig en kan niet door de gemeente worden afgedwongen. Daarnaast is het de taak van de gemeente om ook jou als mantelzorger te ondersteunen als de zorg erg zwaar is.

In onderstaande video vertelt Wmo-ambtenaar Christine van Bemmel over het belang van je aanwezigheid bij het keukentafelgesprek.

In het keukentafelgesprek gaat het ook over waar jij behoefte aan hebt. Zorg daarom dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen situatie en de ondersteuning die je nodig hebt.

Wat kost je veel energie? Waar maak je je zorgen om? Waar zou je hulp bij willen? De gemeente stopt soms bij ‘wij doen dat als gemeente niet’ zonder verder mee te denken over een oplossing.

Tip uit de praktijk: creëer duidelijkheid

In onderstaande video deelt mantelzorger Ria Daamen haar ervaring: ‘zet voor jezelf heel duidelijk op een rijtje en ook op papier welke zorg je geeft, welke tijd je daar aan besteedt en welke druk het op jou als mantelzorger uitoefent.’

 

8 tips voor tijdens het keukentafelgesprek

  1. Bedenk voor het keukentafelgesprek waar je zelf als mantelzorger mee geholpen zou zijn. Praat er eventueel vooraf over met iemand uit je familie- of vriendenkring.
  2. Schrijf voor het gesprek op wat je belangrijk vindt om tijdens het gesprek te melden; zo vergeet je niets.
  3. Geef een eerlijk beeld: wat kost je veel energie, waar maak jij je zorgen om, waar zou jij hulp bij willen?
  4. Vraag wat de gemeente voor je kan doen. Welke ondersteuning is er? Is er iets niet helemaal duidelijk? Blijf doorvragen!
  5. Het kan moeilijk zijn om in de aanwezigheid van de zorgvrager aan te geven waar je zelf behoefte aan heeft. Vraag dan om een eigen gesprek.
  6. Zorg dat er voldoende aandacht is voor je dagelijks leven en zorg dat hier voldoende rekening mee wordt gehouden. Daarbij mag je ook je wens om met vakantie te gaan (respijtzorg) aan de orde stellen.
  7. Vraag om een schriftelijk verslag van het gesprek, daar heb je recht op.
  8. Vraag om een evaluatiemoment of wat je moet doen als de situatie verandert.

Download de tips

In onderstaande video laten we zien hoe een keukentafelgesprek kan verlopen tussen een Wmo-consulent, een zorgvrager en een mantelzorger.

Tip uit de praktijk: neem iemand mee

In onderstaande video deelt mantelzorger Joke Bruil haar belangrijkste tip voor het keukentafelgesprek: ‘neem iemand mee die ervaring heeft.’

Wat gebeurt er na het gesprek?

De hulpvrager ontvangt een verslag van het gesprek. Kijk goed na wat de afspraken zijn over vervolgstappen. Zijn jij of de hulpvrager het er niet mee eens, dan kun je hierop reageren. Of je kunt als mantelzorger een apart gesprek aanvragen.

Blijkt uit het keukentafelgesprek dat een individuele maatwerkvoorziening nodig is? Dan ontvangt de hulpvrager hierover een besluit van de gemeente. Vervolgens kun je deze maatwerkvoorziening aanvragen.

Je naaste ontvangt vervolgens een beschikking over de aanvraag van maatwerkvoorzieningen. Ben je het niet eens met de beschikking van de gemeente? Dan kan je naaste binnen zes weken bezwaar maken en in beroep gaan.

Leden van MantelzorgNL kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de juridisch adviseurs van MantelzorgNL.