Leestijd 1-3 minuten

Pré-mantelzorgwoning

Is er nog geen mantelzorg nodig, maar wil je je hier wel alvast op voorbereiden? Dan kun je soms kiezen voor een pré-mantelzorgwoning. Zo kun je alvast dichtbij je naaste(n) gaan wonen voor wie je later denkt te gaan zorgen.

Maar wat is een pré-mantelzorgwoning precies en welke regels gelden daarvoor?

Wat is een pré-mantelzorgwoning?

Een pré-mantelzorgwoning is hetzelfde als een mantelzorgwoning, alleen mag je er al gaan wonen vóórdat er een mantelzorgsituatie is. Hierover bestaan nog geen landelijke regels, maar er zijn wel steeds meer gemeentes die dit toestaan.

Vergunning nodig

In tegenstelling tot een mantelzorgwoning, heb je voor een pré-mantelzorgwoning vaak wél een vergunning nodig. Als in jouw gemeente pre-mantelzorgwoningen worden toegestaan, gelden vaak de volgende voorwaarden:

  • Je moet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben
  • Je moet je houden aan de regels die gelden bij het bouwen van een mantelzorgwoning
  • De bewoners van het hoofdpand en de pré-mantelzorgwoning moeten een relatie met elkaar hebben
  • De woonsituatie mag niet verslechteren (je moet bijvoorbeeld wel genoeg parkeergelegenheid hebben op je eigen grond)
  • De pré-mantelzorgwoning mag maximaal 10 jaar blijven staan

Als je binnen 10 jaar mantelzorg nodig hebt, dan wordt de pré-mantelzorgwoning beschouwd als een mantelzorgwoning en dus vergunningsvrij. Als je voldoet aan de voorwaarden, mag deze woning blijven staan tot het moment dat de zorgsituatie niet meer nodig is.

Let wel op: de regels kunnen per gemeente verschillen, vraag dus altijd naar de regels binnen jouw gemeente.

Staat jouw gemeente een pré-mantelzorgwoning niet toe?

Kom je er achter dat je gemeente pré-mantelzorgwoningen nog niet toestaat? Ga dan met je gemeente in gesprek, en vraag ze om te kijken naar het beleid van andere (omliggende) gemeenten. Wellicht lukt het om de gemeente te overtuigen pré-mantelzorgwoningen toe te staan.

Hoe regel je een pré-mantelzorgwoning?

Maar hoe kom je aan een pré-mantelzorgwoning? En wat zijn de financiële gevolgen? Lees alles hierover op de pagina mantelzorgwoningen