Leestijd 1-3 minuten

Rechten en plichten van de mantelzorger

Mantelzorg is altijd onbetaald en vrijwillig. Mantelzorg kan nooit door de gemeente worden afgedwongen.

Gebruikelijke zorg

De gemeente gaat bij mantelzorgers die samenwonen met de zorgvrager wel uit van gebruikelijke zorg. Afhankelijk van je situatie voer je normaal gesproken de volgende taken voor een huisgenoot uit:

  • als ouder: de verzorging, opvoeding en begeleiding van een jong kind. Ook als het kind een probleem heeft met de gezondheid
  • als partners onderling: voor een korte tijd persoonlijke verzorging geven (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan)
  • als huisgenoten onderling: huishoudelijke taken, zoals afwassen en schoonmaken

Ook gebruikelijke zorg is niet verplicht. Maar voor het bepalen van de juiste zorg, kijkt je gemeente wel naar wat huisgenoten kunnen doen. Met andere woorden: er wordt minder professionele zorg geïndiceerd als huisgenoten gebruikelijke zorg kunnen geven.

Mantelzorg is niet verplicht

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg. Deze zorg is meer dan je normaal gesproken van elkaar kunt verwachten. Ook mantelzorg is niet verplicht.

Het komt niet alleen voor dat de mantelzorger dingen niet wil doen, het komt ook voor dat de zorgvrager de mantelzorger niet wil belasten. De gemeente kan mantelzorg niet verplichten. Het is belangrijk om bij de gemeente aan te dringen om met alternatieven te komen. Dat hoeft niet direct een maatwerkvoorziening te zijn, maar er kan ook gekeken worden naar bijvoorbeeld een boodschappendienst of inzet van vrijwilligers.