Leestijd 1-3 minuten

Ontvangt jouw naaste zorg van een GGZ-instelling?

Ggz-instellingen horen familiebeleid te hebben. In dit familiebeleid regelt de instelling hoe ze omgaat met familie en naasten van cliënten. Je kunt de hulpverlener vragen om een kopie van het familiebeleid van de instelling. Daarin lees je wat je mag verwachten van de instelling waar je naaste zorg van krijgt.

Bijvoorbeeld:

  • hoe de instelling jou betrekt bij de behandeling
  • welke informatie je krijgt
  • wie jouw contactpersoon is
  • of de instelling werkt met familievertrouwenspersonen en/of een familie ervaringsdeskundigen
  • hoe je een klacht kunt indienen

Familievertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten van mensen als er sprake is van verplichte zorg. Het gaat om naasten van ggz-patiënten:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel  wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Als er geen sprake is van verplichte zorg is het soms ook mogelijk om ondersteuning te krijgen van de familievertrouwenspersoon. De instelling waar jouw naaste zorg van krijgt moet dan een overeenkomst hebben afgesloten met de LSFVP. Lees meer over de mogelijkheden op www.lsfvp.nl

Steeds meer ggz-instellingen werken met een familie-ervaringsdeskundige. Die heeft eigen ervaring als familielid van iemand met een psychische aandoening. Hij/zij zet deze ervaring in om andere familieleden te ondersteunen. Informeer eens bij de ggz-instelling van je naaste naar de mogelijkheden.