Leestijd 1-3 minuten

Eigen bijdrage

Krijgt de persoon die je verzorgt hulp of zorg thuis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Of langer dan 3 jaar in een psychiatrische instelling? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Eigen bijdrage Wmo: abonnementstarief

Voor zorg of hulp vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand, dit wordt het abonnementstarief genoemd.

Voer je een gezamenlijk huishouden waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage Wmo.

Heb je een laag inkomen? Dan kun je vaak via de gemeente een collectieve aanvullende zorgverzekering afsluiten. Die zorgverzekering vergoedt soms de eigen bijdrage Wmo.

Wlz en eigen bijdrage

Voor verblijf in verzorgings- of verpleeghuis (Wlz) is de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en vermogen van degene die de zorg ontvangt. Daarbij gaat het CAK uit van de situatie van twee jaar geleden. De gegevens kun je terugvinden op de belastingaangifte of -aanslag van dat jaar. Je kunt de bijdrage narekenen met het rekenprogramma van het CAK.

Het kan tot 6 maanden duren voordat het CAK de eigen bijdrage heeft vastgesteld. Na de vaststelling moet je deze eigen bijdrage met terugwerkende kracht betalen.

Verblijft je naaste in een psychiatrische instelling met een Wlz-indicatie? Dan betaalt hij een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

Vergoedt de zorgverzekeraar de psychiatrische zorg en behandeling? Dan hoeft je naaste geen eigen bijdrage te betalen. Het verplicht eigen risico geldt wel.

Pgb en eigen bijdrage

De eigen bijdrage geldt ook bij een persoonsgebonden budget. De eigen bijdrage wordt niet vooraf ingehouden op het pgb-bedrag. Er komt een aparte rekening die de zorgvrager niet uit het pgb mag betalen.

Geen eigen bijdrage

Voor kinderen jonger dan achttien jaar betaal je geen eigen bijdrage.

Meer informatie nodig?