Geldzaken

Eigen bijdrage

Krijgt de persoon die je verzorgt hulp of zorg thuis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)? Of verblijft hij in een verzorgings- of verpleeghuis? Dan is hij daarvoor een eigen bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Voor zorg of hulp vanuit de Wmo geldt een eigen bijdrage van € 19,-  per maand.

Voor verblijf in verzorgings- of verpleeghuis (Wlz) is de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en vermogen van degene die de zorg ontvangt. Daarbij gaat het CAK uit van de situatie van twee jaar geleden. De gegevens kun je terugvinden op de belastingaangifte of -aanslag van dat jaar. Je kunt de bijdrage narekenen met het rekenprogramma van het CAK.

Het kan tot 6 maanden duren voordat het CAK de eigen bijdrage heeft vastgesteld. Na de vaststelling moet u deze eigen bijdrage met terugwerkende kracht betalen.

Pgb en eigen bijdrage

De eigen bijdrage geldt ook bij een persoonsgebonden budget. De eigen bijdrage wordt niet vooraf ingehouden op het pgb-bedrag. Er komt een aparte rekening die de zorgvrager niet uit het pgb mag betalen.

Geen eigen bijdrage

Voor kinderen jonger dan achttien jaar betaal je geen eigen bijdrage.

Meer informatie nodig?

Deze website maakt gebruik van cookies.