Leestijd 1-3 minuten

Pgb en het mantelzorgforfait

Als je mantelzorg geeft en werkloos of arbeidsongeschikt wordt, dan heeft de mantelzorg misschien invloed op je WW-uitkering (of WIA-uitkering). Jaren waarin je betaalde zorg verleende vanuit een pgb tellen mee voor het arbeidsverleden. Dit heet het mantelzorgforfait.

Het mantelzorgforfait gaat meestal niet op als je inkomsten uit pgb stoppen

Je bouwt recht op voor een werkloosheid of arbeidsongeschiktheid verzekering door sociale verzekeringspremies te betalen. Over inkomsten uit het pgb betaal je geen sociale verzekeringspremies. Heb je alléén inkomsten uit pgb en word je ziek of werkloos? Dan heb je geen recht op een uitkering omdat je geen sociale verzekeringspremies hebt betaalt.

Wanneer telt het mantelzorgforfait dan wel bij een pgb?

  • Je hebt voor je naaste gezorgd uit pgb en bent daarna weer in loondienst gaan werken. Je wordt ziek of verliest deze baan. Je hebt dan misschien recht op een uitkering over je inkomsten uit loondienst.
  • Je had inkomen uit pgb en werkte daarnaast in loondienst. Je wordt ziek of verliest deze baan. Je hebt dan misschien recht op een uitkering over je inkomsten uit loondienst.

Telt een van bovenstaande situaties voor jou? Dan heb je door het mantelzorgforfait mogelijk langer recht op een uitkering.

Hoe werkt het voor de WW?

Hoe lang je recht hebt op een WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Je hebt recht op een WW-uitkering van 3 maanden als je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, ten minste 26 weken hebt gewerkt. Dit heet de wekeneis. Alleen betaalt werk waarbij sociale verzekeringspremies werden betaald over je loon telt mee (pgb inkomsten dus niet).

De WW-uitkering wordt verlengd (tot max 24 maanden) als je ook voldoet aan de jareneis. De jareneis houdt in dat je de afgelopen 5 jaar voor je werkloos werd 4 jaar hebt gewerkt. Een jaar telt mee in je arbeidsverleden als je in dat jaar ten minste 208 uur sv-loon hebt ontvangen. Sv-loon is het loon waarover sociale verzekeringspremies wordt betaald.

Heb je in een jaar niet genoeg dagen/uren sv-loon ontvangen maar heb je wel betaalde zorg uit pgb verleend?  Dan kan dit jaar door het mantelzorgforfait toch gedeeltelijk meetellen in je arbeidsverleden. Door een pgb overeenkomst kun je aantonen dat je voor je naaste zorgde en betaald werd uit pgb. Bij de aanvraag van de WW-uitkering kan je ook het mantelzorgforfait aangeven.

Heb je nog vragen?

We kunnen het ons voorstellen dat je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het mantelzorgforfait. Neem dan gerust contact op met de Mantelzorglijn.

Ga naar de overzichtspagina pgb