Leestijd 1-3 minuten

Pgb na overlijden

Als je naaste budgethouder was van een persoonsgebonden budget (pgb), dan eindigen zorgovereenkomsten na het overlijden direct, zonder opzegtermijn.

Zorgverleners die hierdoor plotseling zonder werk komen, kunnen soms een eenmalige uitkering krijgen. Dit geldt ook voor jou als jij voor de zorg uitbetaald kreeg vanuit het pgb.

Voorwaarden: er is voldoende budget en er is een geldige zorgovereenkomst afgesloten. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn of een overeenkomst van opdracht met een partner of een familielid.

De eenmalige uitkering is maximaal één gemiddeld maandloon. Het gemiddelde maandloon bereken je door de laatste drie gewerkte maanden bij elkaar op te tellen en te delen door drie.

Wanneer heeft de zorgverlener recht op een eenmalige uitkering?

Bij een pgb vanuit:

  • Wlz is een eenmalige uitkering toegestaan.
  • Wmo/Jeugdwet-budget is een eenmalige uitkering in sommige gevallen toegestaan. Vraag hiervoor toestemming aan je gemeente.
  • Zvw is geen eenmalige uitkering mogelijk.

Aanvragen

Een eenmalige uitkering kun je aanvragen door een schriftelijk verzoek in bij de Sociale Verzekeringsbank in te dienen.

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget