Leestijd 1-3 minuten

Wat als mijn naaste het pgb niet zelf kan beheren?

Krijgt je naaste een pgb? Dan is je naaste de budgethouder. Als budgethouder is je naaste zelf verantwoordelijk voor het inhuren van goede zorg.

Is je naaste zelf niet in staat een pgb te beheren? Dan kan je naaste iemand vragen om hierbij te helpen. Deze persoon mag aanwezig zijn bij gesprekken, kan helpen bij de administratie en het maken van een planning. Wel blijft je naaste verantwoordelijk en moet zelf formulieren ondertekenen.

Ouders van een minderjarig kind zijn altijd wettelijk vertegenwoordiger en mogen het pgb beheren.

Per wet gelden ander regels voor vertegenwoordiging:

Gewaarborgde hulp in de Wlz

In de Wlz kun je een gewaarborgde hulp kiezen die het pgb beheert. Soms moet er een gewaarborgde hulp worden aangewezen, bijvoorbeeld als iemand dementie heeft of een verstandelijke beperking. De gewaarborgde hulp mag geen zorgverlener zijn. Maar soms wordt er een uitzondering gemaakt voor een familielid. Dit bepaalt het zorgkantoor.

Vertegenwoordiging: Wmo of Zorgverzekeringswet

Heeft je naaste een pgb van de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw)?  Dan mag een familielid het pgb beheren én zorgverlener zijn. In alle andere gevallen mag een pgb zorgverlener niet helpen bij het beheren van het pgb.

Wij zien dat steeds meer gemeentes strengere voorwaarde stellen aan de vertegenwoordiging door familieleden. Je mag als familielid niet meer de vertegenwoordiger voor het pgb zijn én tegelijkertijd betaald worden als pgb zorgverlener.

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget

Meer informatie nodig?