Leestijd 1-3 minuten

Welk uurtarief krijg je betaald als pgb zorgverlener?

Mantelzorgers kunnen vanuit het pgb ‘ingehuurd’ worden als informeel zorgverlener. Hoeveel vergoeding je ontvangt is afhankelijk van het aantal uren dat je werkt en het uurtarief.

In de zorgovereenkomst spreek je een uurtarief af. Als zorgverlener moet je minimaal het wettelijk minimumloon ontvangen. Het maximum uurtarief verschilt per jaar, ook verschilt het uurtarief per zorgwet.

Voor de Wlz wordt het uurtarief vastgesteld, zorgverzekeraars en gemeenten bepalen zelf een maximum tarief. Het maximum tarief ligt rond de 20-25 euro per uur.

Je mag maximaal 40 uur per week betaald worden uit het pgb.

Let op: je moet inkomstenbelasting betalen over de vergoeding die je ontvangt uit het pgb. Als je het bruto bedrag ontvangt betaal je de inkomstenbelasting bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het kan ook dat de belasting al wordt ingehouden door de SVB en je het nettobedrag uitbetaald krijgt.

Uitbetaling en administratie

Als de zorgovereenkomsten zijn afgesloten en goedgekeurd kunnen de betalingen starten.

Heeft je naaste een pgb van de gemeente of het zorgkantoor?

Het pgb komt niet op de rekening van je naaste. De gemeente of het zorgkantoor stort het budget op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Aan het eind van de maand geef je naaste of zijn vertegenwoordiger aan de SVB door hoeveel uur een zorgverlener heeft gewerkt (behalve als er een vast maandloon is afgesproken). De SVB maakt daarna het geld over naar de zorgverlener(s).

Heeft je naaste een pgb van de zorgverzekeraar?

Dan declareert je naaste of de vertegenwoordiger de gewerkte uren aan het eind van de maand bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stort het bedrag vervolgens op de rekening van je naaste/vertegenwoordiger, die daarmee zelf de zorgverlener(s) betaalt.

Je naaste of zijn vertegenwoordiger kan ervoor kiezen dat de SVB de salarisadministratie bijhoudt. Dan betaalt de SVB de belastingen aan de belastingdienst en krijgen de zorgverlener(s) het salaris netto uitbetaald.

Ga naar de overzichtspagina Persoonsgebonden budget

Meer informatie nodig?