Leestijd 1-3 minuten

Inwonen en medehuurderschap

Als je naaste bij je gaat wonen of jij bij je naaste, dan heet dat inwoning. Je gaat dan samen een huishouding vormen. Dit kan in zowel koop- als huurwoningen.

Het voeren van een gezamenlijk huishouden kan financiële gevolgen hebben, maar dat hoeft niet altijd.

Inwonen in een huurwoning

Voor inwoning in een huurwoning is toestemming nodig van de verhuurder. Dit geldt voor sociale huurwoningen en ook voor woningen in de particuliere of vrije sector. Let wel: bij bijvoorbeeld een éénpersoonswoning zal inwoning niet worden toegestaan.

Tip: Vraag medehuurderschap aan

Het is verstandig om medehuurderschap aan te vragen, want als de huurder iets overkomt dan heeft de achterblijver geen huurrechten en krijg je maximaal 6 maanden de tijd om een andere woning te vinden. Heb je medehuurderschap? Dan mag je in de woning blijven wonen.

Als je medehuurderschap wil aanvragen, moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • Je moet financieel voldoende draagkracht hebben
  • De woning moet geschikt zijn.
  • Medehuurderschap wordt toegekend als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.

Luister naar de podcast: Ouders weer in huis nemen

Waar moet je op letten?

  • Woont je ouder in een seniorenwoning dan mag je er als 55-minner wel inwonen, maar kun je niet als medehuurder worden bijgeschreven op het huurcontract
  • Als je niet getrouwd bent of geregistreerd partners bent, wordt medehuur niet automatisch toegekend.
  • Kinderen die bij hun ouders inwonen, bijvoorbeeld voor mantelzorg, krijgen een afwijzing.

Mantelzorg is geen wettelijke reden om medehuurderschap te verkrijgen. Je kunt als kind wel medehuurder worden als je kunt aantonen dat je duurzaam gemeenschappelijk samenwoont en er sprake is van wederkerigheid: dat houdt in dat je ieder een bijdrage levert aan het huishouden, dat je gezamenlijk eet en samen uitjes doet, zoals op vakantie gaan.

Wil je hier meer over weten? Download onze Tiplijst Medehuur 

Per leeftijdscategorie gelden er andere regels:

  • Kinderen tussen de 18 en 25 jaar wordt in de regel geen medehuurderschap verleend. Na overlijden van hun ouder(s) stonden deze jongeren dan ook meestal op straat. Hier komt nu verandering in.
  • Van kinderen tussen de 25 en 32 wordt verwacht dat ze het huis uit gaan, een aflopende samenlevingssituatie dus
  • Kinderen ouder dan 32 jaar wordt alleen bij de genoemde bijzondere omstandigheden samenleven van ouder en kind als een blijvende samenwoning gezien. Enkele woningcorporaties hanteren overigens een andere leeftijdsgrens, bijvoorbeeld 35 of 38 jaar.

Huurder worden na overlijden

Was je tijdens leven van je ouder niet officieel medehuurder, dan moet je in principe binnen 6 maanden andere woonruimte zoeken. Kun je echter aantonen dat je wel degelijk duurzaam gemeenschappelijk hebt samengewoond toen je ouder nog leefde, dan kan de woning als nog op jouw naam komen.

Nieuwe regeling: jongeren tot 25 jaar krijgen langer de tijd andere woonruimte te vinden

Meerderjarige kinderen hoeven niet langer binnen 6 maanden na overlijden van hun ouder(s) de ouderlijke huurwoning te verlaten.    In de nieuwe wet krijgen de jongeren een tijdelijk huurcontract van 2 jaar. Als de ouderlijke woning niet passend is, moet de huureigenaar na 2 jaar een ander aanbod doen. De nieuwe regeling gaat gelden voor kinderen van 18 t/m 25 jaar.

Koopwoning

Bij een koopwoning moet de hypotheekverstrekker soms toestemming geven. Informeer bij je bank naar de regels.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met elkaar. Bijvoorbeeld over de verdeling van kosten en over wat er gebeurt als de situatie verandert en een van beiden in de woning achterblijft.

Je kunt overwegen om samen eigenaar te worden van het huis, om een samenlevingscontract op te stellen of om een huurovereenkomst op te stellen.

Hulp bij bezwaar nodig?

Heb je medehuurderschap aangevraagd bij de woningbouwvereniging, maar heb je een afwijzing gekregen? Onze juridisch adviseurs kunnen meekijken of bezwaar maken zin heeft. En zo ja, je helpen bij het opstellen van een bezwaarbrief.

Special Mantelzorgwoningen

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een praktische…