Leestijd 1-3 minuten

Mantelzorgwoning en WOZ-waarde

De mantelzorgwoning heeft een eigen WOZ-waarde, omdat het een zelfstandig WOZ-object is. Er zal dus ook een aanslag voor de OZB (onroerende zaakbelasting) op de mat vallen. Wie de OZB moet betalen, hangt af van het eigendom van de mantelzorgwoning:

  • Hebben de bewoners van de mantelzorgwoning deze in eigendom, dan betalen zij de OZB.
  • Is de mantelzorgwoning in bezit van de bewoners van de hoofdwoning, bijvoorbeeld omdat het een schuur is, dan krijgen zij twee WOZ-beschikkingen en twee OZB-aanslagen; voor de eigen woning en voor de mantelzorgwoning.

Is de mantelzorgwoning geplaatst in het buitengebied onder de uitzonderingsregel van 100 m2 extra voor mantelzorgwonen? Dan moet de mantelzorgwoning altijd na afloop weer verwijderd worden. Alleen dan telt de mantelzorgwoning niet mee bij het bepalen van de WOZ-waarde.