Onderwerp

Samenwerken met zorgverleners

Als mantelzorger heb je regelmatig te maken met zorgverleners, zoals de huisarts of de wijkverpleegkundige. Hoe werk je op een prettige manier met hen samen?