Leestijd 1-3 minuten

Je naaste in een zorgorganisatie? 8 tips

Als je naaste in een zorgorganisatie verblijft, heb je veel baat bij een goed contact met de professionals die daar werken. En ook andersom kunnen de professionals veel hebben aan uw kennis en betrokkenheid. Hieronder vind je acht tips voor een vruchtbare samenwerking.

1. Eén contactpersoon is handig

Geef aan dat je graag één contactpersoon hebt waarmee je de zorg voor je naaste bespreekt. Maak goede afspraken over de bereikbaarheid en communicatie tijdens vakantie of ziekte van de contactpersoon.

2. Wees duidelijk over je betrokkenheid

Maak duidelijk wat je kunt en wilt betekenen in het dagelijks leven van je naaste. Geef goed je grenzen aan. Neem zo veel mogelijk deel aan zorgplanbesprekingen of voortgangsgesprekken. Vraag rekening te houden met je agenda.

3. Je bent onmisbaar voor je naaste én de zorg

Als mantelzorger weet je als geen ander wat je naaste belangrijk vindt in de dagelijkse zorg en wat zijn gewoontes zijn. Vraag ook naar de ervaringen van de zorgprofessionals, zorg dat je in beeld blijft en dat de communicatie open is.

4. Vragen? Ga actief op zoek naar antwoorden

Kort na de opname van uw naaste heb je misschien veel vragen. Over de dagelijkse gang van zaken in de zorgorganisatie of over het ziektebeeld. Stel ze en ga zelf ook actief op zoek naar antwoorden. Neem contact op met een maatschappelijk werker of met een patiëntenvereniging.

5. Accepteren moeilijk? Praat erover

Soms is het moeilijk te accepteren dat je naaste in een zorgorganisatie verblijft. Praat erover met andere mantelzorgers, een maatschappelijk werker of een mantelzorgconsulent. Informeer of er in de zorgorganisatie bijeenkomsten zijn voor familie of lotgenoten.

6. De relatie met je naaste blijft belangrijk

Bedenk en bespreek de mogelijkheden om dingen samen te blijven doen. Vraag om privacy wanneer u daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld voor intimiteit of seksualiteit. Informeer of er ruimte is om iets te vieren met familie en vrienden.

7. Denk na over de regie

Is je naaste niet goed meer in staat om de regie te voeren? Houd dan als mantelzorger de touwtjes in handen. Zorg bijvoorbeeld dat de post voor je naaste naar het thuisadres gestuurd wordt. En vraag op tijd mentorschap of bewindvoering aan. Bespreek de mogelijkheden met de maatschappelijk werker.

8. Deel de zorg

Kijk of er in de familie of kennissenkring van je naaste mensen zijn die op bezoek kunnen gaan of iets met uw naaste kunnen ondernemen. Dit kan ook een vrijwilliger zijn. Hulp en aandacht van anderen kan het leven van je naaste verrijken en helpt je om tijd vrij te maken voor jezelf.