Leestijd 1-3 minuten

Samenwerken met je huisarts: 8 tips

Voor jou als mantelzorger is de huisarts een belangrijke partner in de zorg voor je naaste. Maar de huisarts is er ook voor jezelf. Hieronder vind je acht tips voor een vruchtbare samenwerking.

1. Ga zo veel mogelijk samen in gesprek

Heeft je naaste een afspraak met de huisarts, ga dan zo mogelijk mee. Help je naaste, als dat nodig is, om zijn vragen te bespreken. Vraag tijdens het consult ook aandacht voor jouw rol als mantelzorger. Maak desgewenst een vervolgafspraak voor jezelf.

2. Vragen? Ga actief op zoek naar antwoorden

Nadat een diagnose is gesteld, of na bijvoorbeeld een operatie, opname of wijziging in het ziektebeeld, heb je misschien veel vragen. Over de dagelijkse zorg, je rol als mantelzorger of het combineren van je taken. Vraag je huisarts/praktijkondersteuner om advies, verwijzing of bemiddeling.

3. Benut de mogelijkheden van je huisartsenpraktijk

In veel huisartsenpraktijken zijn praktijkondersteuners of gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen werkzaam. Zij kunnen je extra informatie geven over het ziektebeeld. Zij geven ook instructies over medicijngebruik, verzorging of begeleiding van je naaste. Vaak zal de huisarts je naar hen verwijzen, maar je kunt er ook zelf om vragen.

4. Laat vastleggen dat je mantelzorger bent

Geef bij de huisarts van je naaste aan dat je mantelzorger bent van zijn patiënt. Hij kan dit dan noteren in het patiëntendossier. Laat ook in je eigen dossier noteren dat u mantelzorger bent.

5. Houd het contact levendig

Houd de huisarts/praktijkondersteuner regelmatig op de hoogte van hoe het met jou en je naaste gaat. Dit verhoogt de betrokkenheid van de huisarts bij jouw situatie. Je kunt dit doen door regelmatig een afspraak te maken, af en toe te bellen of een update te mailen.

6. Accepteren moeilijk? Praat erover

Vind je het moeilijk om te accepteren dat je naaste ziek is of een beperking heeft? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat erover met je huisarts en bespreek welke ondersteuning voor jou en je naaste zinvol is.

7. Denk na over de regie

Is je naaste niet goed meer in staat om de regie te voeren? Bespreek dit dan op tijd. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn een eventuele opname in een zorginstelling, reanimatie en het vastleggen van een wilsverklaring. Regel deze zaken ook juridisch (mentorschap) als dit nodig is. Meer informatie vind je op www.goedvertegenwoordigd.nl

8. Vul een noodplan in

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft met MantelzorgNL en het Expertisecentrum Mantelzorg (EM) een noodplan ontwikkeld. Hier vul je in hoe de dagelijkse zorg geregeld is en wie in noodgevallen gewaarschuwd moet worden. Dit kan je een gerust gevoel geven.