Leestijd 1-3 minuten

Je naaste in een ziekenhuis? 8 tips

Als je partner, ouder, kind, broer, zus of vriend in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wil je graag goed contact met de artsen en verpleegkundigen. Hoe zorg je voor goed contact en wat valt er allemaal te regelen als je naaste in het ziekenhuis ligt of binnenkort naar huis mag?

1. Wees duidelijk over je betrokkenheid

Vertel aan de behandelend arts of de eerst verantwoordelijke verpleegkundige op de afdeling dat je de mantelzorger bent van hun patiënt. Geef daarbij aan wat jouw rol als mantelzorger is. Laat je wensen als mantelzorger noteren in het patiëntendossier.

2. Vragen? Ga op zoek naar antwoorden

Bij de opname van je naaste heb je misschien veel vragen. Over de diagnose, de wijze van behandelen, het ziekteverloop of de prognose. Stel ze tijdig en ga actief op zoek naar antwoorden. Informeer ook naar patiënten-verenigingen en lotgenotencontacten.

3. Praat erover!

Als je naaste een ingrijpende diagnose heeft gekregen of binnenkort een operatie of behandeling ondergaat, betekent dat voor jou als mantelzorger ook veel. Bespreek je zorgen met je omgeving, de betrokken artsen en verpleegkundigen. Of ga in gesprek met een maatschappelijk werker of psycholoog. Blijf er niet alleen mee rondlopen!

4. Bespreek de mogelijkheden

Bespreek bij het opnamebureau of op de afdeling uw wensen als u graag een deel van de zorg wilt blijven uitvoeren tijdens de opnameperiode. Vraag naar de mogelijkheden om bij uw naaste te logeren of bepaalde verzorgingstaken uit te voeren. Maar wees ook duidelijk als u, tijdens de ziekenhuisopname, liever even een stapje terug doet.

5. Denk na over regie

Maak je je zorgen of je naaste nog goed beslissingen kan nemen? Bespreek dit dan tijdig met je naaste en maak jullie gezamenlijke wensen kenbaar bij de behandelend arts. Belangrijke gespreksonderwerpen kunnen zijn: reanimatie, vastleggen van een wilsverklaring of een opname in een zorginstelling/hospice. Regel deze zaken ook juridisch als dit nodig is. Je kunt advies en informatie inwinnen bij een maatschappelijk werker.

6. Regel de zaken voor thuis

Hoe moet je je naaste thuis verzorgen? Denk aan medische handelingen, wondverzorging, hulpmiddelen, leefregels of medicijngebruik. Vraag informatie aan de arts of verpleegkundige. Het ontslagbureau in het ziekenhuis geeft advies over het regelen van thuiszorg, wijkverpleging of de inzet van extra praktische (informele) hulp. Je kunt na thuiskomst een beroep doen op de wijkverpleegkundige in jouw buurt, organisaties voor mantelzorgondersteuning of het Wmo-loket van de Gemeente.

7. Deel de zorg

Is de zorg voor je naaste lang en intensief? Kijk of familie, vrienden of kennissen van je naaste op bezoek kunnen komen in het ziekenhuis. En of zij na ontslag uit het ziekenhuis een gedeelte van de zorg van jou (tijdelijk) over kunnen nemen. Het is belangrijk dat je de zorg volhoudt en voor je naaste is aandacht van anderen vaak prettig.

8. Zoek ondersteuning

Langdurig en/of intensief voor je naaste zorgen heeft een grote impact. Het combineren van taken met langdurige zorg is vaak een puzzel. Maak gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn: organisatie voor mantelzorgondersteuning bij jou in de buurt of het algemeen maatschappelijk werk. Je kunt ook vragen/zorgen bespreken met een medewerker van de Nationale Mantelzorglijn van MantelzorgNL.