Leestijd 1-3 minuten

Bij elkaar in de buurt wonen: urgentie?

Wil je dichter bij degene voor wie je zorgt wonen, zonder bij elkaar in huis of op hetzelfde erf te wonen? Dan is het goed om te weten dat mantelzorg onder de urgentieregeling voor sociale huurwoningen van gemeenten valt.

Urgentieregeling

Gemeenten kunnen voorrang geven aan woningzoekenden die met spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Mantelzorg kan vallen onder deze urgentieregeling.  Vaak heeft de gemeente een website waar je de urgentie kunt aanvragen. Ook staat op de website vermeld of je als mantelzorger voorrang krijgt.

Hoe toon je mantelzorg aan?

Dat verschilt per gemeente. Soms beoordeelt een sociaal wijkteam of er sprake is van mantelzorg. Soms moet je dat zelf doen.

Wil je meer weten?

Vraag een Adviesgesprek Urgentie aan bij onze Juridische adviseurs.

Heb je een aanvraag gedaan voor urgentie op basis van mantelzorg en is het afgewezen? Juridisch advies kan je helpen bij het indienen van een bezwaar.

Special Mantelzorgwoningen

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een praktische…