Leestijd 1-3 minuten

Bij elkaar in de buurt wonen: urgentie?

Wil je in de buurt van je naaste gaan wonen? Zoek je daarvoor een sociale huurwoning? Dan is het goed om te weten dat mantelzorg onder de urgentieregeling voor sociale huurwoningen kan vallen.

Urgentieregeling

Gemeenten kunnen voorrang geven aan woningzoekenden die met spoed (andere) woonruimte nodig hebben. Als iemand voorrang krijgt, betekent dit wel dat anderen langer moeten wachten. Daarom wordt zorgvuldig gekeken of je aan de voorwaarden voldoet.

Gemeenten leggen hun beleid vast in de huisvestingsverordening. Daarin vind je ook de regels voor mantelzorgurgentie. Maar, let op: niet alle gemeenten hebben urgentie voor mantelzorgers. Check daarom altijd eerst de huisvestingsverordening. Deze kun je vinden op internet.

Vaak heeft de gemeente een website waar je de urgentie kunt aanvragen. Ook staat op die website dan vermeld of je als mantelzorgverlener of -ontvanger voorrang kunt krijgen en hoe je dit kunt regelen.

Voorwaarden

Gemeenten met mantelzorgurgentie hanteren vaak de volgende algemene voorwaarden:

  • Een afstandscriterium van minimaal 5 of 10 km afstand wonend van elkaar.
  • Je moet een huis achterlaten.
  • Er is een inkomensgrens: verdien je meer, dan kom je niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, en dus ook niet voor urgentie.
  • Je moet kunnen aantonen dat je mantelzorger bent, of mantelzorg ontvangt. Daarover hierna meer.
  • Verhuizen moet noodzakelijk zijn om de mantelzorg voort te kunnen zetten: waarom wil je dichterbij wonen, wat kan er niet meer, of gaat er mis als je verder weg blijft wonen?
  • Er is geen andere manier om het knelpunt in de zorg op te lossen. Bijvoorbeeld: anderen die de zorg (deels) overnemen, inzet professionele zorg etc
  • Er zijn geen andere mogelijkheden in plaats van urgentie, zoals woningaanpassingen of verhuizen naar een aanleunwoning.

Sommige gemeenten hebben extra voorwaarden zoals het hebben van een bepaalde Wmo-voorziening of indicatie uit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hoe toon je mantelzorg aan?

Dat verschilt per gemeente. De meeste gemeenten hebben een eigen manier om mantelzorg te beoordelen. Vaak heb je een gesprek met een medewerker van een woningcorporatie, sociaal wijkteam of steunpunt mantelzorg over jouw mantelzorgtaken. Het komt ook voor dat de woningcorporatie je vraagt om een bewijs van mantelzorg mee te brengen; de zogenoemde mantelzorgverklaring. Wat het is en wat je moet doen als je de vraag krijgt, lees je in het artikel: Hoe toon ik aan dat ik mantelzorger ben?

Wil je meer weten?

Bel met de Mantelzorglijn: 030-760 60 55.

Heb je een aanvraag gedaan voor urgentie op basis van mantelzorg en is het afgewezen? Juridisch advies kan je helpen bij het indienen van een bezwaar.

Special Mantelzorgwoningen

Zorg jij intensief voor je vader, zus of beste vriend, maar is de reisafstand een bezwaar? Dan kan een mantelzorgwoning een praktische…