Steun en advies

Steun uit je omgeving

Vormen je mantelzorgtaken een zware belasting voor je? Kom je niet meer aan andere dingen toe of heb je het gevoel dat je in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in jouw sociale netwerk zijn die je kunnen helpen. Hieronder vind je daarvoor enkele tips.

Sociaal netwerk als ondersteuning

Een sociaal netwerk is een kring van mensen met wie je regelmatig contact hebt. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Deze mensen kunnen een belangrijke steun voor je zijn:

  • Je kunt met hen de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor minder zwaar.
  • Je kunt je verhaal bij hen kwijt en ervaringen uitwisselen.
  • Het kan je een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van je kunnen overnemen.
  • Een sociaal netwerk maakt je wereld groter.

Vraag om hulp

Hulp komt meestal niet vanzelf op je af. Vaak willen mensen je best helpen, maar weten ze niet dat je hulp nodig heeft. Je zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan je naaste familie, maar ook aan andere mensen in je omgeving.

Luister naar de podcast: Deel je zorg met anderen

Inzet van een vrijwilliger

Ook kun je de hulp van een vrijwilliger inroepen. Zo vergroot je het sociale netwerk van degene voor wie je zorgt. Bovendien kun je even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt.

Apps en websites voor organiseren van de zorg

Als je met verschillende mensen in je omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kun je via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn www.wehelpen.nl, Myinlife en carenzorgt.nl